Nini

Nini

  • Joined July 2021
  • Member of Slytherin
  • 0 House Points
  • 1st Year
  • Viet Nam

Backstory

Tôi là một học sinh nổi bật có sức mạnh siêu phàm ở nhà Slytherin, năm học đầu tiên tôi quen biết với một đàn anh khoá trên siêu đẹp trai và sau 1 năm quen biết chúng tôi đã yêu nhau và cùng nhau điên rồ cả tuổi trẻ và cuối cùng chúng tôi sẽ về chung 1 nhà 

  Accio Profile Posts...
Hogwarts is Here © 2023
HogwartsIsHere.com was made for fans, by fans, and is not endorsed or supported directly or indirectly with Warner Bros. Entertainment, JK Rowling, Wizarding World Digital, or any of the official Harry Potter trademark/right holders.
Powered by minerva-b